free bootstrap themes

Podjavorinské výrobné družstvo

tradičný výrobca kovových štítkov, ovládacích a reklamných panelov pre priemysel, obchodnú činnosť a propagáciu.

Firma

 Naša firma bola založená 2. 12. 1948 ako družstvo na spracovanie výrobkov pre hospodárstvo, remeslo a domácnosť.
        
Od roku 1957 sme tradičným výrobcom kovových štítkov, ovládacích a reklamných panelov pre priemysel, obchodnú činnosť a podobne. Momentálne firma zamestnáva 33 zamestnancov z toho 14 členov. Výroba kovových štítkov dodnes tvorí náš nosný výrobný program. V súčasnej dobe vyrábame tiež plastové samolepiace štítky a obrazce termotlačou, zariadením Gerber Edge.

Služby

Poskytujeme rôzne druhy služieb ako pneuservis, laserové značenie štítkov i značenie mikroúderom. Taktiež realizujeme tampónovú potlač na reklamné i priemyselné predmety.

Certifikáty

Dňa 5.12.2003 nám bol udelený certifikát za vybudovanie a aplikovanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001 / EN ISO 9001:2000 v oblasti výroby kovových výrobkov a samolepiek.

Dňa 11.3.2018 nám bol pridelený certifikát EN ISO 9001:2015 pre výrobu kovových výrobkov a samolepiek.

Mobirise
Adresa

Podjavorinské výrobné družstvo  
Husitská cesta 247/4
916 01 Stará Turá 

IČO : 00167878
IČ DPH : SK2020382221

Kontakt

Predseda: 032 285 2225
Odbyt: 032 285 2218
Email: odbyt@pvd.sk

Pracovná doba:

Pondelok - Piatok:
06:00 - 14:00